| |
imej atas keluargaGroup Term Takaful pelan pembaharuan tahunan yang ditawarkan kepada sekumpulan orang yang berada di bawah satu polisi induk. Pelan ini dicipta untuk memberi perlindungan kepada ahli-ahli yang menyertai perkumpulan menggunakan kaedah pengunderaitan dan harga yang telah dipermudahkan.

Para peserta selalunya adalah ahli kepada :

 • Kumpulan Pekerja

 • Kumpulan Persatuan

 • Lain-lain kumpulan yang dibentuk untuk tujuan selain daripada pembelian insurans.

 

Para peserta/ahli-ahli yang menyertai pelan akan dilindungi daripada segi kewangan sekiranya berlaku kejadian yang tidak disangka-sangka seperti berikut bergantung kepada jenis perlindungan yang diambil:

 • Kematian (Biasa & Kemalangan)

 • Kehilangan Upaya Menyeluruh ((Biasa & Kemalangan)

 • Manfaat Perbelanjaan Pengkebumian

 

Kelebihan membeli untuk para pekerja atau ahli-ahli:

 • Untuk menampilkan imej prihatin majikan/persatuan

 • Untuk meningkat moral dan proktiviti para pekerja

 • Untuk menarik minat bekerja dan mengekalkan para pekerja atau ahli-ahli

 • Untuk menikmati pengurangan cukai

 • Untuk memenuhi permintaan semasa rundingan perburuhan.

 

Manfaat

Kematian

 • Menawarkan perlindungan atas semua sebab kematian.

Manfaat selalunya akan diberi secara bayaran sekaligus berdasarkan gandaan ke atas gaji terakhir atau Jumlah Perlindungan Yang Ditetapkan.

Share
Joomla templates by Joomlashine