Pekerja Asing

Print Email

IMEJ ATAS TAKAFUL AM

Akta Pampasan 1952 (dipinda Ogos 1996) Seksyen 26(2), ianya adalah mandatori bagi setiap majikan untuk melindungi semua pekerja asing mereka dengan skim insurans / takaful yang dikenali sebagai Skim Perlindungan Pekerja Asing yang telah disahkan. Jika gagal untuk menyediakan perlindungan skim insurans/takaful, majikan boleh dikenakan denda yang tidak melebihi RM20,000.00 atau penjara untuk jangka masa yang tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali.

 

Manfaat

Seksyen 1 – Manfaat Kematian atau Kehilangan Upaya Kekal

Manfaat seperti yang disediakan di bawah Akta Pampasan Pekerja 1952:-

Manfaat Kematian atau Kehilangan Upaya Kekal sehingga RM25,000.00 disebabkan oleh kemalangan ketika waktu bekerja.

Seksyen 2 - Perbelanjaan Penghantaran Balik

Perbelanjaan Penghantaran Balik sehingga RM4,800.00 merangkumi kos penghantaran balik pekerja asing ke negara asal disebabkan Kematian atau Kehilangan Upaya Kekal.

Seksyen 3 - Kemalangan Peribadi (di luar waktu bekerja)

a)

Kematian atau Kehilangan Upaya Kekal sehingga RM23,000.00

b)

Kehilangan Upaya Separa Kekal - mengikut jadual Hilang Upaya Kekal di bawah Jadual Pertama Akta

c)

Hilang Upaya Sementara

d)

Perbelanjaan Perubatan