Takaful Keluarga Berkelompok

Print Email

imej atas keluargaGroup Term Takaful pelan pembaharuan tahunan yang ditawarkan kepada sekumpulan orang yang berada di bawah satu polisi induk. Pelan ini dicipta untuk memberi perlindungan kepada ahli-ahli yang menyertai perkumpulan menggunakan kaedah pengunderaitan dan harga yang telah dipermudahkan.

Para peserta selalunya adalah ahli kepada :

 • Kumpulan Pekerja

 • Kumpulan Persatuan

 • Lain-lain kumpulan yang dibentuk untuk tujuan selain daripada pembelian insurans.

 

Para peserta/ahli-ahli yang menyertai pelan akan dilindungi daripada segi kewangan sekiranya berlaku kejadian yang tidak disangka-sangka seperti berikut bergantung kepada jenis perlindungan yang diambil:

 • Kematian (Biasa & Kemalangan)

 • Kehilangan Upaya Menyeluruh ((Biasa & Kemalangan)

 • Manfaat Perbelanjaan Pengkebumian

 

Kelebihan membeli untuk para pekerja atau ahli-ahli:

 • Untuk menampilkan imej prihatin majikan/persatuan

 • Untuk meningkat moral dan proktiviti para pekerja

 • Untuk menarik minat bekerja dan mengekalkan para pekerja atau ahli-ahli

 • Untuk menikmati pengurangan cukai

 • Untuk memenuhi permintaan semasa rundingan perburuhan.

 

Manfaat

Kematian

 • Menawarkan perlindungan atas semua sebab kematian.

Manfaat selalunya akan diberi secara bayaran sekaligus berdasarkan gandaan ke atas gaji terakhir atau Jumlah Perlindungan Yang Ditetapkan.