Plat Kaca

Print Email

IMEJ ATAS TAKAFUL AM

Skim Takaful Plat Kaca disediakan untuk memberi perlindungan Takaful berhubung pecahnya sebarang kaca dalam atau pada premis.

Manfaat

Syarikat akan mengandalikan pembayaran ganti rugi tetakluk kepada:-

Maksima harga pasaran kaca plat tersebut tetapi tidak melebihi nilai perlindungan yang tertera didalam sijil perlindungan untuk setiap keping kaca plat atau jumlah nilai kesemua kaca plat yang dilindungi.

 

Nota:
Pecah tidak meliputi keadaan kaca plat yang berubah bentuk atau lain-lain keadaan tetapi mestilah satu keadaan retak atau pecah yang menembusi ketebalan kaca plat tersebut.

Sijil perlindungan ini tidak akan membayar gantirugi jika premis yang dilindungi itu menjalankan sebarang aktiviti yang lain daripada apa yang disebut didalam sijil perlindungan