Tangki Penyimpanan

Print Email

IMEJ ATAS TAKAFUL AM

Skim Takaful Tangki Penyimpanan ini adalah khas untuk memberi perlindungan kepada tangki-tangki penyimpanan.

 

Manfaat

Ia melindungi kerosakan tanpa sengaja kepada tangki yang dinyatakan di dalam jadual disebabkan oleh pecah, terbelah atau runtuh atau sebab-sebab lain. Pengendalian pembayaran gantirugi bagi setiap tangki yang dilindungi adalah tidak melebihi jumlah perlindungan yang dinyatakan di dalam jadual bagi setiap satu tempoh Takaful.